Tietosuojaseloste

Peltikarhut Oy:n internet-sivujen tietosuojaseloste

Peltikarhut haluaa suojata internet-sivujensa käyttäjien ja asiakkaittensa yksityisyyttä. Tästä tietosuojaselosteesta löydät tiedon siitä, miten käsittelemme rekisterinpitäjänä peltikarhut.fi-sivuston käyttäjiä koskevaa tietoa.

Kuka tietoja käsittelee?

Yritys
Peltikarhut Oy
Hautakorventie 9
90620 Oulu, Finland

Internet-sivujen yhteyshenkilö
Aki Isoaho
aki.isoaho@peltikarhut.fi
040 589 0147

Mitä tietoja verkkosivuston käyttäjistä tallentuu?

Peltikarhut.fi-sivustolla käytössä olevan yhteydenottolomakkeen osalta käyttäjästä tallennetaan hänen antamansa sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä hänen mahdollisesti antamansa tieto edustamastaan organisaatiosta. Sivuston kautta kerättyä tietoa ei yhdistetä mihinkään Peltikarhujen tuottamiin palveluihin tai tämän sivuston kautta linkkeinä löytyvien sähköisiin lomakkeisiin liittyviin tietoihin.

Peltikarhut.fi-sivustolla käytetään evästeitä (ns. cookies) käytön helpottamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön käyttämänsä internet-selaimen asetusten kautta.

Peltikarhujen internet-sivustolla on käytössä Google Analytics -kävijäseuranta. Seurantaan käytettävät evästeet tallentavat tietoja sivujen käytöstä anonyymisti, joten yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa niiden perusteella. Tilastoinnista selviää muun muassa mitä kautta käyttäjät sivulle tulivat, mitkä sivut ovat suosituimpia ja kuinka pitkään sivuja keskimäärin luetaan. Tilastotiedon avulla Peltikarhut kehittää verkkopalveluaan ja pyrkii helpottamaan sivujen käyttöä.

Google Analyticsin tavasta käyttää tietoja voit lukea täältä.

Millä perusteella, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkään tietoja käytetään?

Peltikarhut käyttää internet-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta saamaansa tietoa palveluidensa markkinointiin. Tietojen käsittelyn perusteena on silloin yhteystietonsa jättäneen henkilön oma suostumus. Verkkosivustoon liittyvää tilastotietoa hyödynnetään mm. markkinointiin, sivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, jolloin tietojen käsittelyn perusteena on yhtiön oikeutettu etu. Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Sivustoon liittyvät evästeet ovat voimassa vain kyseisen istunnon ajan, ja ne poistuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen.

Sivuston käyttäjän oikeudet

Sen lisäksi, että peltikarhut.fi-sivuston käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

  • tarkastaa ja oikaista hänestä tallennetut henkilötiedot
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • pyytää antamiensa tietojen, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirtämistä järjestelmästä toiseen
  • vastustaa käsittelyä.

Näiden oikeuksien käyttämiseksi voit olla yhteydessä osoitteeseen toimisto@peltikarhut.fi. Asian käsittelyn jälkeen Peltikarhut joko poistaa pyydetyt tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Mikäli peltikarhut.fi-sivuston käyttäjä on tyytymätön Peltikarhujen päätökseen, voi siitä tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Ohje valituksen tekemiseksi löytyy täältä.

Mihin käyttäjien tietoja luovutetaan?

Peltikarhut ei lähtökohtaisesti luovuta verkkosivustonsa käyttäjätietoja ja yhteydenottolomakkeen kautta tulevaa tietoa ulkopuolisille tahoille. Peltikarhujen käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten mediatoimistolla) voi kuitenkin olla pääsy peltikarhut.fi-sivuston käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain Peltikarhujen luvalla ja Peltikarhujen tarpeisiin.

Miten kerätyt tiedot suojataan?

Peltikarhut huomioi lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietoturvan ja henkilötietojen suojauksen suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Kaikki Peltikarhujen työntekijät antavat vaitiolositoumuksen ja käyttävät käsittelemiään henkilötietoja vain työtehtävissään ja käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Categories: